vinaxuky 5 tạ cần giúp đỡ ạ

  1. ThuySy

    Vinaxuki 5 tạ bật đèn là kim nhiệt tăng

    Các cụ cho cháu hỏi cháu có con vinaxuki 5 tạ . cứ bật đèn là kim nhiệt độ tăng thêm chút là bị sao ạ
Bên trên