vệ sinh xe điện

  1. truong.congminh

    Top 9 hạng mục bảo dưỡng cơ bản của ô tô điện mà người dùng cần phải biết

    Chúng ta đang trong một xu hướng về những xe chạy năng lượng sạch đặc biệt là xe điện hay một chiếc xe hybrid plug-in, thì các yêu cầu bảo dưỡng cơ bản có thể sẽ không còn giống với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chúng ta có thể bỏ qua những bước kiểm tra như kiểm tra bugi, khí thải hoặc hệ thống...
Bên trên