#vatc

  1. Mod_VATC

    Tiếng anh chuyên ngành

    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỘNG CƠ BOXER Động cơ Boxer không phổ biến nhiều trên các dòng xe ô tô ngày nay, là một trong những loại động cơ đặc biệt nhất trên thế giới, được thiết kế với piston theo dạng phẳng, với cách di chuyển như đấm boxing. Để tìm hiểu tốt hơn về động cơ Boxer trong những...
Bên trên