ưu điểm của các kiểu phun xăng

  1. KlayThompson

    Những kiểu phun xăng của động cơ & ưu nhược điểm của từng kiểu

    CÓ NHỮNG KIỂU PHUN XĂNG NÀO ? Phun xăng kiểu cơ khí: - Thường gặp ở những động cơ sử dụng bộ chế hòa khí. Không khí đi vào qua đường dẫn hẹp (cửa phun) tạo thành chân không một phần. Do chênh lệch áp suất giữa cửa phun và bình chứa nên nhiên liệu sẽ đi qua ống phun và hòa lẫn vào dòng không khí...
Bên trên