ty so nen bien thien

  1. cuongmta.2013

    Những cách thay đổi tý số nén biến thiên VCR?

    Tỷ số nén biến thiên VCR – Variable Compression Ratio Thách thức hiện tại trong công nghệ động cơ ô tô là cải thiện hiệu suất nhiệt. Tỷ số nén là các đặc điểm chính ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt của động cơ. Vậy có nhưng cách nào thay đổi tỷ số nén biến thiên (VCR – Variable Compression Ratio)...
Bên trên