tuyển dụng nhân sự học ô tô tại thanh hóa

  1. hungvinamazda

    Mazda Thanh Hóa tuyển dụng nhiều vị trí

    Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Người sáng lập là ông TRẦN BÁ DƯƠNG, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO. Tổng số nhân sự hiện nay của THACO gần 20.000 người. Mazda Thanh Hóa là 1 đơn vị trực thuộc THACO...
Bên trên