từ điển

  1. Gia_Cat_Luong

    Tổng hợp các phần mềm từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô phổ biến

    Tổng hợp các phần mềm từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô phổ biến Dưới đây là các phần mềm từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô phổ biến nhất. [M-F] Phần mềmTừ điển kĩ thuật ôtô phiên bản 2012 Từ điển chuyên ngành của chúng ta Bộ học anh văn pro nhất hiện nay Babylon Pro 8.0-The Best...
  2. Gia_Cat_Luong

    Tổng hợp tài liệu từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô

    Tổng hợp tài liệu từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô Bài viết này cung cấp những tài liệu học tiếng anh chuyên ngành ô tô hay nhất được chia sẻ lên diễn đàn OTO-HUI hiện nay. 1. Một số tài liệu học Tiếng anh chuyên ngành ô tô: Bài giảng tiếng anh Chuyên nghành cơ khí [O-H] Anh văn chuyên...
Bên trên