trực tiếp

  1. Bryan

    Tìm hiểu về hệ thống phun xăng trực tiếp GDI trên ô tô

    I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Động cơ phun xăng trực tiếp GDI (Gasoline Direct Injection - có nghĩa là phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt động cơ) chắc chắn không còn là một công nghệ mới mẻ trên các động cơ ô tô ngày nay. Công nghệ này thực chất đã được giới thiệu vào năm 1925 trên động cơ...
Bên trên