trục khuỷu

  1. dangnamphong

    Cơ cấu piston - trục khuỷu - thanh truyền - Những điều cơ bản mà bạn cần biết

    Cơ cấu piston - trục khuỷu - thanh truyền Những điều cơ bản mà bạn cần biết I, Giới thiệu chung - Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền chia làm 3 nhóm chi tiết chính. Nhóm piston, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu. - Khi động cơ làm việc piston chuyển động tịnh tiến trong xilanh, trục khuỷu quay...
Bên trên