trục cam thông minh

  1. phamvanhieu280894

    Hệ thống VVT-i trên động cơ Toyota

    Hệ thống này xuất hiện cũng khá lâu rồi và hiện tại đang sử dụng khá phổ biến trên các dòng xe của Toyota, chắc ở đây 1 số cụ đã biết rất rõ về hệ thống này. Trong quá tình tìm hiểu, em có tổng hợp lại về hệ thống VVT-i để các cụ còn chưa biết tham khảo thêm và mong các già làng bổ sung thêm...
  2. H

    Hệ thống VVT-i (Điều khiển thời điểm phối khí - thông minh)

    Thông thường, thời điểm phối khí được cố định, những hệ thống VVT-i của Toyota sử dụng áp suất thủy lực để xoay trục cam nạp và làm thay đổi thời điểm phối khí. Điều này có thể làm tăng công suất, cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm khí xả ô nhiễm. Như trong hình minh họa, hệ thống...
Bên trên