triển lãm ô tô việt nam

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Vietnam Motor Show sẽ tiếp tục bị hoãn năm thứ 2?

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Triển lãm ô tô Việt Nam (Việt Nam Motor Show 2021) có thể sẽ bị hoãn năm thứ 2 liên tiếp và chuyển sang năm 2022. Theo thông tin trước đây, Triển lãm ô tô Việt Nam – Vietnam Motor Show 2021 (VMS 2021) được Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các nhà...
Bên trên