toyota vitz

  1. Prox271109

    Mã PIDs trong hệ thống OBD 2

    - Chào các cụ, hiện nay em có một vấn đề muốn hỏi như sau: - Em đang làm báo cáo thực tập và đã thiết kế một thiết bị có thể kết nối với ECU động cơ thông qua mạng CAN trên xe. <Em sử dụng vi điều khiển và module để kết nối với chiếc xe> - Hoạt động của thiết bị là khi gửi một mã PIDs xuống...
Bên trên