toyota hiace

  1. dothanhdat24493

    Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hiace từ diễn đàn OH - Phần 5

    Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hiace từ diễn đàn OH - Phần 5 36 Pan bệnh về dòng xe Toyota Hiace (đã có lời giải hoặc tham khảo): (Click vào từng dòng bên dưới) 1 Toyota Hiace báo lỗi động cơ P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow 2 Toyota Hiace 2003-2004 hiện tượng đề rất dài, khó nổ 3 Điều...
  2. hinhsu89

    Hệ thống nhiên liệu common rail trên xe toyota hiace

    Hệ thống nhiên liệu common rail trên xe toyota hiace Chương I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO THỰC HIỆN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI Công nghệ ô tô là một ngành khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Sự tiến bộ trong thiết kế, vật liệu và kỹ thuật sản xuất đã...
Bên trên