toyota engine

  1. CTANGHI

    TOYOTA AN THÀNH FUKUSHIMA tuyển Kỹ Thuận Viên Đánh Bóng Xe

    Mô tả chi tiết công việc - Phụ trách nhận xe, đánh bóng xe. - Dọn xe và vệ sinh sạch sẽ xe ô tô. * Quyền lợi: - Nhân viên được Công ty hướng dẫn và đào tạo trên công việc. - Nhân viên có cơ hội làm việc và học tập tại Nhật Bản. - Bảo hiểm tai nạn 24/24. - Được hưởng các quyền lợi: Lương...
  2. T

    Catalog động cơ 2GR-FE.

    Đợt trước em cần tìm tài liệu này, nay đã có, thấy nhiều bác vẫn cần nên em tải lên đây. Các bác tải về phục vụ đồ án. Link yêu cầu quyền truy cập: https://drive.google.com/file/d/0B6bWMU3asPZ7MGxtcGxNS2FzVzA/view?usp=sharing
Bên trên