toyota and lexus

  1. Tuan96

    2016 Lexus NX200t Parking brake malfunction - Thay bố thắng sau

    Xin chào các cụ, E đang vướng con lexus khi thay bố sau. E sử dụng AllData để lấy thông tin sửa chữa.Sau khi thay thắng xong thì bị code C13A7/43 Parking brake malfunction. Sau khi điện hỏi hãng, họ nói: Dùng SST để nối chân 4 và chân 13 trên DLC (hay cổng kết nối OBD2) để reset C code. Cái...
Bên trên