tổng hợp đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc

  1. C

    Tổng hợp đồ án chi tiết máy, thiết kế hộp giảm tốc sử dụng cho băng tải

    tổng hợp đồ án thiết kế hộp giảm tốc đủ các loại(hộp giảm tốc côn-trụ, khai triển, đồng trục....v.v) cho các bạn tham khảo. tài liệu file nén với 32 bản thuyết minh kèm bản vẽ autocad, hi vọng sẽ giúp được các bạn thuận tiện trong quá trình thực hiện đồ án. Good luck!
Bên trên