tốc độ cao

  1. chien.bkhcm

    Thunderbolt vs Reid-Railton: Chấm dứt phá kỷ lục tốc độ xe từ năm 1939

    Trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến năm 1939, cuộc tranh giành ngôi vương về tốc độ xe luôn xoay quanh câu chuyện giữa hai người Anh Quốc: Đại uý George Eyston (điều khiển chiếc Thunderbolt) và John Cobb (điều khiển chiếc Reid-Railton Special). George Eyston (1897 - 1979). Ảnh...
Bên trên