tính toán kéo

  1. TuyetSuong221116

    Bài tập lớn Lý thuyết ô tô - Tính toán lực kéo HONDA CIVIC 2015

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Bài tập lớn môn Lý thuyết ô tô Đề tài: TÍNH TOÁN KÉO CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA XE HONDA CIVIC 2015 Giáo viên hướng dẫn: Lê Quang Việt Sinh viên thực hiện: Lê Thị Tuyết Sương Lớp: 15DDS05023 TP Hồ Chí Minh, tháng 10...
Bên trên