#timviec

  1. tranvanan2311

    Tuyển dụng kỹ thuận viên Gầm,điện,gò và sơn

    Xưởng dịch vụ Hyundai Đà Nẵng cần tuyển: 1. Thợ máy gầm điện - Thợ chính: 02 người 2. Thợ gò - Thợ chính: 01 người 3. Thợ sơn - Thợ chính: 03 người 4. Quản lý xưởng dịch vụ: Lương thỏa thuận. Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm tại vị trí tương đương ***Chế độ: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ...
Bên trên