tìm hiểu về biến mô

  1. KlayThompson

    Tìm hiểu về biến mô

    TÌM HIỂU VỀ BIẾN MÔ Biến mô là một loại khớp nối chất lỏng được sử dụng để truyền năng lượng quay từ động cơ đến hộp số. Vị trí của biến mô được đặt ở giữa động cơ và hợp số & đóng vai trò như một ly hợp trong hộp số sàn. Chức năng chính của biến mô là cho phép tách tải trọng ra khỏi nguồn năng...
Bên trên