tìm hiểu cấu tạo ô tô

  1. chuyên gia ôtô

    Tìm hiểu kết cấu, cấu tạo ô tô cơ bản

    Mô tả và hướng dẫn về kết cấu, cấu tạo của xe ô tô một cách tổng quan và dễ hiểu nhất theo tài liệu Toyota, dành cho mọi người muốn tìm hiểu về xe ô tô và những bạn đang học hoặc đang làm trong nghành xe. [LINK=]
Bên trên