tieptiteo

  1. KoiLexus

    350 CAT khi vào tải thủy lực bị lịm

    Khi vào tải thuỷ lực lịm,e nghĩ bị nhầm tuy ô nào đó của bơm,các bác có sơ đồ cho e xin ạ
Bên trên