#tiengnhatchuyennghanh #otohui

  1. phuoctruongtan

    XIN Tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành ô tô

    xin chào các anh chị, các tiền bối đi trước. Hiện tại em đang học tiếng Nhật để sang đó làm, muốn tìm hiểu về tiếng Nhật về chuyên ngành của mình như sửa chữa động cơ, hộp số, lái,...v.v bất kể của xe đời nào đều được ạ, chung nhất về các hệ thống đều được ạ. EMAIL: truongtanphuoc59@gmail.com EM...
Bên trên