tỉ lệ nội địa

  1. TrinhTan

    “Nội địa hóa không đơn thuần là tăng số lượng nhà cung cấp Việt”

    Điều quan trọng trong nội địa hóa là nâng cao năng lực, chất lượng của nhà cung cấp, từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh... Ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc Toyota Vietnam. Nội địa hoá nếu hiểu theo số lượng nhà cung cấpViệt hay số linh kiện phụ tùng trên tổng số linh...
Bên trên