thong tin nganh oto

  1. winner

    60 quốc gia bán xe du lịch khủng nhất thế giới năm 2020

    Đây là số liệu bán xe của các nước trên thế giới trong đó Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về doanh số bán ô tô trên thế giới. Tính đến năm 2020, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc là 20,2 triệu chiếc, chiếm 38,33% doanh số bán ô tô trên thế giới. 5 quốc gia hàng đầu (những quốc gia khác là Nhật...
Bên trên