thiết bị đi chuyển xe ô tô cứu hộ

  1. Toancoocoo

    Thiết bị di chuyển xe ô tô - Thiết bị khung đỡ bánh dùng di chuyển xe ô tô

    Thiết bị di chuyển xe ô tô độ mở 9 inch, 12 inch Thiết bị khung đỡ bánh dùng di chuyển xe ô tô là một thiết bị nâng bánh xe di chuyển được gắn trên bánh. Chỉ cần đặt thiết bị di chuyển dưới lốp xe và nâng lốp khỏi mặt đất bằng cách sử dụng bơm chân của thiết bị. Một khi bạn có được thiết bị...
Bên trên