thi truong oto thang 7

  1. A

    Báo cáo thị trường ô tô tháng 7.2021

    Em xin phép gửi các cụ báo cáo của Vama về thị trường ô tô trong tháng 7 năm 2021 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, tăng 0,3% so với tháng 6.2020. Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, bao gồm 17.593 xe du lịch; 6.133 xe thương mại và 339 xe chuyên...
Bên trên