thay thế ly hợp

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Hướng dẫn thay thế bộ ly hợp trên ô tô

    Ly hợp bị trượt là biểu hiện đã đến lúc bạn cần kiểm tra cũng như thay thế đĩa ma sát, mâm ép hoặc bánh đà. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn các bước để thay thế bộ ly hợp. Trước tiên bạn cần có các dụng cụ như: con đội chết, con đội thủy lực, bộ cờ-lê, bộ tuýp, kìm, vít dẹp. Bạn cần...
Bên trên