thay nước làm mát ô tô

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Những điều cần biết về nước làm mát động cơ

    Nước làm mát cần được duy trì và thay thế định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động một cách tốt nhất. Nước làm mát động cơ cần được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo mực nước làm mát trong bình nước phụ luôn nằm ở giữa vị trí “Full” và “Low” khi động cơ đang nguội. Nếu mực nước làm mát thấp hơn mức...
Bên trên