thay đổi độ nhớt

  1. nhotnhapkhau123

    Có nên tự pha trộn để thay đổi độ nhớt của dầu?

    Hỏi: Liệu tôi có thể pha trộn hai loại dầu để làm giảm độ nhớt của dầu khoáng không? Ví dụ, tôi có một loại dầu có độ nhớt là 68 và muốn thay đổi nó thành độ nhớt 32. Tôi biết một cách là trộn nó với cùng một loại dầu từ cùng một nhà sản xuất có độ nhớt thấp hơn. Một số ý kiến đã đề nghị trộn...
Bên trên