thay cảm biến oxy

  1. winner

    Thay cảm biến ô xy đơn giản hay phức tạp?

    Thay Oxy sensor là một công việc đơn giản : vặn sensor cũ ra rồi ráp sensor mới vào . Bài nầy có mục đích tạo cảnh giác để tránh hư hại và tốn công sức cho một công việc đơn giản đó . Đời sống của một oxy sensor vào khoảng 120,000km hoặc lâu hơn tuy theo hên xui của chủ xe ! Khi sensor...
  2. hyundai

    Hướng dẫn thay cảm biến ô xy (O2 sensor)

    Thay cảm biến ô xy là một công việc đơn giản : vặn cảm biến ô xy cũ ra rồi ráp con mới vào . Bài này có mục đích tạo cảnh giác để tránh hư hại và tốn công sức cho một công việc đơn giản đó . Đời sống của một cảm biến ô xy vào khoản 120,000km hoặc lâu hơn tuy theo hên xui của chủ xe ! Khi cảm...
Bên trên