thành viên ủng hộ

  1. Canh Miếu

    Cảm ơn các cá nhân thành viên tài trợ ủng hộ sự kiện Sinh nhật diễn đàn OTO-HUI lần thứ 15

    Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người thành viên tâm huyết, những người đã tích cực hoạt động vì diễn đàn cộng đồng kỹ thuật ô tô Việt Nam. Sự ủng hộ của mọi người thể hiện tinh thần đồng lòng, sẵn sàng hỗ trợ của cộng đồng kỹ thuật ô tô. Điều này đã giúp sự kiện Sinh nhật diễn đàn...
Bên trên