thành phần chính

  1. dangnamphong

    Xe Hybrid gồm những thành phần chính cơ bản nào ?

    Xe Hybrid gồm những thành phần chính cơ bản nào ? Xe hybrid, thường được gọi là xe lai hay xe lai điện, là loại xe sử dụng hai nguồn động lực: Động cơ đốt trong và động cơ điện. Sự hoạt động của xe này là sự kết hợp hoạt động giữa động cơ đốt trong và động cơ điện sao cho tối ưu. Vậy các...
Bên trên