thac mac dong co

  1. H

    Động cơ nào chạy dưới nước tốt hơn (động cơ Diesel hay động cơ xăng)?

    Các bác cho em hỏi động cơ diesel hay động cơ xăng chạy dưới nước tốt hơn? Mặc dù e thấy ở Miền sông nước họ toàn dùng động cơ Diesel là chủ yếu, nhưng nay thầy giao bài tập hỏi mà e k biết trả lời sao.
Bên trên