tập bản vẽ cấu tạo ô tô

  1. ninhyeuh

    tập bản vẽ cấu tạo ô tô

    sau khi tìm hiểu trên diễn đàn, em thấy các bác chia sẻ tập bản vẽ ô tô thì chỉ có phần bản vẽ động cơ ô tô chứ không phải bản vẽ các cơ cấu trên ô tô, vì vậy em xin chia sẻ tập bản vẽ của ô tô ZIL 131 để các bác tham khảo
Bên trên