tạo pan

  1. nguyentronghuong97

    10 cách tạo Pan gạt mưa của xe Mazda

    A. Đầu tiên, ta cần tìm hiểu ký hiệu các chân trong hệ thống gạt mưa: *Chân BCM: Chân Tên chân Màu dây Điện áp so với mass 4A Nguồn của hệ thống gạt mưa L/Y Công tắc máy ON: 12V Công tắc máy OFF: 0V 3A Chân mass của gạt mưa tự động B/W Luôn 0V 3J Nhận mass từ công tắc ở chế độ...
Bên trên