tâm sự nghề ô tô

  1. OTO-HUI TV

    Làm Sao Bán Mình Với Giá Cao - OH Radio #2

    Các bác theo nghề vì mục đích gì nhỉ , em theo nghề một phần vì đam mê một phần vì không biết làm cái gì khác các bác ạ, giờ đi làm rùi càng ngày càng muốn theo cái ngiệp này và chắc một điều dù mọi hoàn cảnh em sẽ không từ bỏ nó
Bên trên