tài liệu hyundai

  1. TuyetSuong221116

    Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên hãng Hyundai

    Đây là chương trình đào tạo cơ bản dành cho kỹ thuật viên trạm dịch vụ mới hãng Hyundai. Mục lục: - HỆ THỐNG ĐiỆN CƠ BẢN - HỆ THỐNG ĐK ĐIỆN THÂN XE BCM - HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - HT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN CHUYÊN HÃNG GDS - HPS/MPDS - BASIC EL Nguồn: THANH CONG GROUP...
Bên trên