tài liệu điện ô tô

  1. Utt-Car

    Tổng hợp về hệ thống điện xe ô tô

    Tổng hợp về hệ thống điện xe ô tô (A-Z)
  2. Bryan

    Tài liệu điện thân xe Kia tiếng Việt

    Chia sẻ bộ tài liệu điện thân xe Kia tiếng Việt cho anh em download về nghiên cứu và học hỏi Mạng giao tiếp: Body CAN Mạng giao tiếp : LIN Hôp BCM (Body Control Module) Tín hiệu đầu vào & đầu ra của BCM Chức năng BCM IPS Control Chức năng cảnh báo (mở cửa sổ trời và kéo thẳng tay) Tự động...
Bên trên