synthetic blend

  1. nhotnhapkhau123

    Cùng tìm hiểu về dầu nhớt tổng hợp - Fully Synthetic là gì?

    Theo những kỹ sư chuyên gia về dầu nhớt cho biết: “Các loại dầu tốt hơn, ví dụ như dầu nhớt tổng hợp, thường có chỉ số nhớt cao hơn. Ngoài ra, sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ sẽ được hạn chế đáng kể - một đặc tính đáng giá cho việc sử dụng trong động cơ”. Nhiều người trong chúng ta khi đi...
Bên trên