sự kiện sinh viên

  1. TrinhTan

    Hội thảo ''Sinh viên ô tô cần chuẩn bị gì cho tương lai'' tại đại học Thủy Lợi Hà Nội

    Câu hỏi Sinh viên ngành ô tô cần chuẩn bị gì cho tương lai khiến cho hàng vạn sinh viên ô tô Việt Nam ấp úng, không có được câu trả lời chính xác. Đây chính là lý do mà diễn đàn OTO-HUI kết hợp trường Đại Học Thủy Lợi với sự tài trợ của tập đoàn VAST Group tổ chức sự kiện hội thảo với chủ đề...
Bên trên