số vin ô tô

  1. MyS2Love

    Giải mã ẩn số “VIN” trên xe hơi

    Số VIN (Vehicle Identification Number) là một dãy chữ số được các hãng sản xuất ôtô sử dụng để nhận diện từng xe với đầy đủ các chi tiết quan trọng, từ loại động cơ cho đến nơi sản xuất. Số VIN xuất hiện lần đầu trên xe hơi vào năm 1954 và các hãng có những hình thức, quy định khác nhau. Cho...
Bên trên