sơ lược ô tô

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Từ A tới Z kiến thức cơ bản cấu tạo ô tô (Phần 3)

    Sau khi em đăng hai bài phần 1 và phần 2 của chuỗi xê- ri về " Từ A đến Z kiến thức cơ bản cấu tạo ô tô" thì được sự đón nhận và tìm đọc rất nhiều thành viên, đặc biệt là các bạn sinh viên ô tô. Hôm nay , em tiếp tục gửi đến các bác phần 3. Trước khi đi vào phần 3, bác nào chưa đọc phần 1 và...
Bên trên