sơ đồ điện toyota

  1. caibang9x

    Link trang web tra sơ đồ điện của Toyota và Lexus (đời mới)

    Như các bác đã biết, trang web EWD (Electrical Wiring Diagram) kinh điển của ae ô tô trên thế giới là vladgur. hopto. org đã bị sập (check VPN thì không thể vào/ hoặc có thể vpn chưa đúng phân vùng). Do đó, việc khó khăn trong vấn đề tra cứu mạch điện ô tô đời mới cũng khó khăn với a/e sửa chữa...
Bên trên