smart key

  1. tienpham1234

    Tìm hiểu về hệ thống Smart key: Khóa cột lái điện ESCL

    Khóa cột lái điện (ESCL: Electrical Steering Colimn Lock): Khóa và mở khóa cột lái bằng mô tơ nhẳm mục đích chống trộm. Trước khi hệ thống khóa thông minh được áp dụng, thiết bị khóa cơ khí(ổ khóa) đã được lắp đặt xung quanh cột lái cho mục đích chống trộm. Nhưng trên hệ thống chìa khóa thông...
Bên trên