skills contest

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Mục đích và ý nghĩa của cuộc thi tay nghề OTO-HUI Skills Contest

    1. MỤC ĐÍCH: - Xây dựng một sân chơi bổ ích cho anh em làm thợ, làm nghề kỹ thuật ô tô - Xây dựng một cuộc thi có thể đánh giá chuyên môn của các thành viên trong phạm vi diễn đàn OTO-HUI - Tìm ra một người thợ giỏi trong một tầm nào đó, theo một quan điểm phù hợp với thời điểm hiện nay: Có...
Bên trên