sk60-1

  1. H

    Sk60-1 nâng cần lên bị ghì máy

    Em có con kobe sk60-1. Có hiện tượng bị ghì máy sau khi lên cần khoản 3-5s ms trở về Bình thường. Kèm theo máy làm rất nóng. Khoản 2h là sôi nước. E thay quạt. Dây cua roa. Bơm nước. Roăng mặt máy rồi mà vẫn ko hết. Chắc chỉ còn lại bên thủy lực nữa. Nhờ các bác tư vấn giúp e với ah. Con này bơm...
Bên trên