sinh viên thất nghiệp

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Sinh viên ô tô thất nghiệp - Nguyên nhân do đâu?

    Hằng năm, có hàng ngàn sinh viên ra trường, nhưng con số thất nghiệp và làm trái nghề có lẽ phải chiếm tới 2/3 trong số đó. Vậy, có bao giờ các bạn - Những sinh viên tự đặt câu hỏi nguyên nhân vì sao không? Nguyên nhân có lẽ không ở đâu xa, mà ở chính mỗi chúng ta. Trong hàng ngàn người đó, tại...
Bên trên