sinh viên làm thêm

  1. Quanducanh

    Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

    Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hanoi Vietnam được thành lập với 2 cổ đông đồng sáng lập, trải qua hơn chục năm phát triển chúng tôi nhận ra rằng nhân sự phòng kinh doanh là lòng cốt của doanh nghiệp, chính vì vậy chúng tôi liên tục tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy...
Bên trên