seatbelt

  1. tranlonghm

    Hệ thống túi khí ô tô: được & mất

    Túi khí có cứu mạng bao nhiêu người ? Từ năm 1987 đến 2017, túi khí phía trước đã cứu sống 50.457 người (thống kê của NHTSA). Một con số khá ấn tượng cho thấy hiệu quả tuyệt vời của túi khí ! Nên nhớ rằng túi khí được xem là giải pháp bảo vệ bổ sung bên cạnh đai an toàn (seatbelt) chứ hoàn...
Bên trên